Półkolonie

Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 18 lat do wzięcia udziału w programie prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii organizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach.

Celem realizacji półkolonii jest upowszechnienie sportu i aktywności fizycznej a także promocja zdrowego 
i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z terenów województwa świętokrzyskiego.

Półkolonie odbywają̨ się od poniedziałku do piątku w dniach od 07.08.2023 – 11.08.2023 (I turnus) i 21.08-2023 – 25.08.2021 (II turnus) od godziny 9:00 do godziny 16:00. Tylko w podanych godzinach uczestnicy przebywać będą pod opieką Organizatora.

Półkolonie odbywać się będą w Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach, Widełki 38, 25 – 021 Widełki.

Półkolonie skierowane są do dzieci i młodzieży zamieszkującej województwo świętokrzyskie.