EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

EtnoPolska to, m. in.:

  • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line;
  • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line;
  • organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line;
  • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.
Już 10 września zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie kulturalne jakim będzie przegląd tradycji i kultury ludowej ziemi świętokrzyskiej „Ocalić od zapomnienia”, w ramach programu EtnoPolska.
W ramach wydarzenia odbędzie się konkurs na najlepszą świętokrzyską zalewajkę wg. tradycyjnej receptury. Na zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa świętokrzyskiego.
Wydarzenie kierujemy do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego i nie tylko.
Będzie można skosztować wyjątkowych regionalnych potraw, wziąć udział w warsztatach rzemieślniczych i rękodzielniczych.