Dofinansowano ze środków budżetu Państwa – Program Sport dla wszystkich
Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych

Dofinansowanie: 40 000zł

Całkowita wartość: 48 300 zł

Po zdrowie marsz!

Projekt „Po zdrowie marsz! – cykl międzypokoleniowych wydarzeń sportowych dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego to zadanie współfinansowane z budżetu Państwa, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Polega polega on na cyklu wydarzeń sportowych o charakterze międzypokoleniowym, zrealizowanych na terenie 2 gmin z woj. świętokrzyskiego oraz miasta Kielce w celu promowania różnych form aktywności fizycznej sprzyjających wspomaganiu zdrowego trybu życia oraz integracji społecznej.

Cel ten zrealizowany zostanie przede wszystkim przez organizację 2 marszy nordic walking integrujących różne grupy społeczne, tj. dzieci, młodzież szkolną, dorosłych oraz osoby starsze oraz poprzez organizację rodzinnego międzypokoleniowego turnieju tenisa stołowego w mieście Kielce. Turniej podzielony będzie na kategorie wiekowe, a także możliwy będzie udział osób niepełnosprawnych. Zawody organizowane w ramach turnieju odbędą się w listopadzie, z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

Ponadto, podczas realizacji wydarzeń sportowych do dyspozycji uczestników projektu będą dostępne bezpłatne punkty konsultacyjne w zakresie profilaktyki zdrowotnej
z pielęgniarką oraz fizjoterapeutą.

Będzie możliwość pomiaru podstawowych parametrów życiowych, a także omówienia występujących problemów zdrowotnych wsród uczestników zadania. Będą to działania uzupełniające dla proponowanych form aktywności fizycznej, wspierające realizację określonych w zadaniu celów.

Zadanie łączy działania edukacyjne o charakterze prozdrowotnym, promujące sport
i zdrowy styl życia z wartościami patriotycznymi, kulturowymi, integrującymi różne grupy wiekowe oraz społeczne.

Zakres realizowanych działań:

  • Wojewódzki marsz Nordic Walking w Łopusznie – 24.06.2022
  • Międzypokoleniowy marsz „Z kijami przez Niepodległą” – 16.09.2022, msc Widełki, gmina Daleszyce
  • Rodzinny turniej tenisa stołowego z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości – 11.11.2022, Kielce, hala MOSiR