Think Tank – Świętokrzyski Instytut Zrównoważonego Rozwoju

Projekt „Świętokrzyski Instytut Zrównoważonego Rozwoju” to przedsięwzięcie mające na celu powstanie pierwszego w województwie świętokrzyskim think-tanka, obejmującego różne obszary tematyczne, min. działalność kół gospodyń wiejskich, sołtysów, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, czy fundacji
i stowarzyszeń. Główny przedmiot działań w ramach zadania to opracowanie analiz
z zakresu społeczeństwa obywatelskiego na terenie woj. świętokrzyskiego.

Ideą realizacji zadania jest wdrożenie wyników przeprowadzonych analiz do rzeczywistości.

W rezultacie nastąpi opracowanie rekomendacji dla poszczególnych obszarów działania, objętych zadaniem,  co za tym idzie wsparcie na różnych szczeblach demokracji lokalnej i działalności społecznej.

W ramach zadania planowana jest realizacja następujących działań:

  • Opracowanie 9 raportów wraz z rekomendacjami,
  • Organizacja spotkań szkoleniowych dla grup objętych badaniami,
  • Stworzenie internetowej bazy organizacji społecznych oraz podmiotów demokracji lokalnej z województwa świętokrzyskiego.

Dzięki realizacji zadania, Stowarzyszenie przejdzie na wyższy poziom specjalizacji
i większą profesjonalizację działań, a także zwiększenie poziomu partycypacji społecznej.

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

Dofinansowanie: 157 000,00 zł

Całkowita wartość: 157 000,00 zł