Stowarzyszenie Bonum Publicum wraz z Fundacją DKMS Polska oraz Galerią Korona w Kielcach i Strażą Miejską w Kielcach w dniu 13 października zorganizowała akcję rejestracji dawców szpiku. Udało nam się zarejestrować ponad 90 potencjalnych dawców szpiku. Nasi wolontariusze, członkowie oraz sympatycy promowali tak szczytną ideę jaką jest podarowanie cząstki siebie dla osób potrzebujących. Serdecznie dziękujemy!