Bonum Publicum znaczy Dobro Publiczne!Dobro naszego miasta oraz regionu leży w naszych rękach, w rękach społeczeństwa. Dzięki wspólnym wysiłkom jesteśmy w stanie pokonać wiele barier i wykreować pozytywny wizerunek przyjaznego i atrakcyjnego miejsca do pracy, wypoczynku, rekreacji o europejskich standardzie życia i rozwoju.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Bonum Publicum powstało z inicjatywy osób, którym bliskie są sprawy społeczne i obywatelskie Kielc i województwa.
Jesteśmy kielczanami z urodzenia, z wyboru, z fascynacji pięknem tego miejsca, z zamiłowania do odkrywania nowych walorów i możliwości ziemi świętokrzyskiej.

Stowarzyszenie Bonum Publicum powstało w odpowiedzi na potrzebę działania i za cel wzięło aktywne pracę na rzecz walki z ubóstwem oraz pomoc ludziom potrzebującym przez propagowanie i kształtowanie postaw obywatelskich. Kładziemy nacisk na pracę w ramach wolontariatu i do takiej też postawy staramy się przekonać innych!

Podejmując działania związane z promocją edukacji, kultury i sportu chcemy przyczynić się do rozwoju i ożywienia naszego miasta i regionu.  Nasze wysiłki koncentrujemy  na aktywizacji  centrum Kielc przez wspieranie i aktywne organizowanie wszelkich wydarzeń mających za cel rozkwit stolicy naszego województwa.

Wierzymy, że dobro naszego miasta oraz regionu leży w rękach społeczeństwa i dzięki jego zaangażowaniu jesteśmy w stanie pokonać wspólnie wiele barier i przyczynić się do wykreowania pozytywnego wizerunku na jakim, w naszej opinii, każdemu powinno zależeć!